Šta se vidi u krvnoj slici?

Nemojte piti antibiotike čim vidite da su vam visoki leukociti. I nikako ih nemojte davati deci na svoju ruku! Mnogi ljudi misle da na osnovu krvne slike i sami mogu da zaključe šta im je i koji im lekovi trebaju. Računaju, već su ranije čuli od lekara šta koji nalaz znači. Ali pazite! Krvnu sliku sme da tumači samo lekar, a evo i zašto

sader
Šta se vidi u krvnoj slici?

Nemojte piti antibiotike čim vidite da su vam visoki leukociti. I nikako ih nemojte davati deci na svoju ruku! Mnogi ljudi misle da na osnovu krvne slike i sami mogu da zaključe šta im je i koji im lekovi trebaju. Računaju, već su ranije čuli od lekara šta koji nalaz znači. Ali pazite! Krvnu sliku sme da tumači samo lekar, a evo i zašto