Ove dve zemlje su na ivici RATA i to zbog SARME

- Nije tajna ni za koga da susedna zemlja ne samo da ima pretenzije na azerbejdžansku teritoriju, već pokušava da prisvoji i našu kulturu, uključujući nacionalnu kuhinju - rekao je azerbejdžanski ministar

sader
Ove dve zemlje su na ivici RATA i to zbog SARME

- Nije tajna ni za koga da susedna zemlja ne samo da ima pretenzije na azerbejdžansku teritoriju, već pokušava da prisvoji i našu kulturu, uključujući nacionalnu kuhinju - rekao je azerbejdžanski ministar