sader
MOŠTI SU IM NA SAMO 3 SATA OD BEOGRADA, a pre 2.000 godina su se poklonili tek rođenom Isusu Hristu (FOTO)

Zovu ih Tri mudraca, Tri cara ili Tri kralja, iako jevanđelista Matej ne pominje njihov tačan broj, te je on stoga deo crkvenog predanja. Ono kaže i da su njihove mošti iz Carigrada prenesene u Milano, pa sredinom 12. veka u Keln, gde se i danas nalaze. Toliko su važne te mošti da je čuvena Kelnska katedrala samo zbog njih i ćivota u kome se nalaze i sagrađena